bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Statut ZZOZ w Cieszynie (z dnia: 20.06.2018, zmiana z dnia 06.08.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano uchwałę IX/55/19
 • Statut ZZOZ w Cieszynie (z dnia: 06.08.2019, zmiana z dnia 24.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano pozycję X/61/19
 • Statut ZZOZ w Cieszynie (z dnia: 24.09.2019, zmiana z dnia 31.12.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano: Uchwała nr XIII/110/19 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVIII/137/12 Rady Powiatu cieszyńskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu ZZOZ w Cieszynie.
 • Charakterystyka jednostki (z dnia: 28.01.2009, zmiana z dnia 29.01.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja dokumentu.
 • Konkursy (z dnia: 28.01.2009, zmiana z dnia 26.06.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja linku.
 • Charakterystyka jednostki (z dnia: 29.01.2018, zmiana z dnia 02.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana ilości łóżek na oddziałach: - oddział chorób wewnętrznych, - oddział geriatryczny, - szpitalny oddział ratunkowy
 • Charakterystyka jednostki (z dnia: 02.03.2018, zmiana z dnia 02.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiany ilości łóżek.
 • Charakterystyka jednostki (z dnia: 02.03.2018, zmiana z dnia 21.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana treści.
 • Charakterystyka jednostki (z dnia: 21.03.2018, zmiana z dnia 21.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana treści.
 • Charakterystyka jednostki (z dnia: 21.03.2018, zmiana z dnia 20.04.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana treści
 • Charakterystyka jednostki (z dnia: 20.04.2018, zmiana z dnia 25.05.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana w treści
 • Charakterystyka jednostki (z dnia: 25.05.2018, zmiana z dnia 20.06.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana treści
 • Charakterystyka jednostki (z dnia: 20.06.2018, zmiana z dnia 06.08.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana treści.
 • Charakterystyka jednostki (z dnia: 06.08.2019, zmiana z dnia 17.10.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wykreślono w pozycji I.1. Jednostka organizacyjna - Szpital Śląski: 2) Oddział chirurgiczny dla dzieci
 • Charakterystyka jednostki (z dnia: 17.10.2019, zmiana z dnia 30.03.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana treści - "Wykaz zakładów leczniczych, jednostek i komórek organizacyjnych wchodzących w skład pionu medycznego ZZOZ w Cieszynie".
 • Schemat Organizacyjny (z dnia: 28.01.2009, zmiana z dnia 30.01.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja schematu organizacyjnego ZZOZ w Cieszynie
 • Praca (z dnia: 30.01.2017, zmiana z dnia 29.01.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano link do zakładki "Praca" na stronie internetowej szpitala/
 • Zamówienia publiczne (z dnia: 28.01.2009, zmiana z dnia 26.06.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja linku.


Opublikował: Zbigniew Wisełka
Publikacja dnia: 28.01.2009
Podpisał: Zbigniew Wisełka
Dokument z dnia: 28.01.2009
Dokument oglądany razy: 18 106