bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • SPRAWOZDANIA I RAPORTY FINANSOWE (z dnia: 30.09.2020, zmiana z dnia 12.10.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodano rok 2019
 • SPRAWOZDANIA I RAPORTY FINANSOWE (z dnia: 31.05.2019, zmiana z dnia 30.09.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodano pozycję: "Majątek, którym dysponuje ZZOZ w Cieszynie na dzień 31.12.2019r.:"
 • Charakterystyka jednostki (z dnia: 17.10.2019, zmiana z dnia 30.03.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana treści - "Wykaz zakładów leczniczych, jednostek i komórek organizacyjnych wchodzących w skład pionu medycznego ZZOZ w Cieszynie".
 • Strona główna (z dnia: 13.04.2018, zmiana z dnia 10.03.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana numeru telefonu
 • Statut ZZOZ w Cieszynie (z dnia: 24.09.2019, zmiana z dnia 31.12.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano: Uchwała nr XIII/110/19 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVIII/137/12 Rady Powiatu cieszyńskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu ZZOZ w Cieszynie.
 • Charakterystyka jednostki (z dnia: 06.08.2019, zmiana z dnia 17.10.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wykreślono w pozycji I.1. Jednostka organizacyjna - Szpital Śląski: 2) Oddział chirurgiczny dla dzieci
 • Statut ZZOZ w Cieszynie (z dnia: 06.08.2019, zmiana z dnia 24.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano pozycję X/61/19
 • Charakterystyka jednostki (z dnia: 20.06.2018, zmiana z dnia 06.08.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana treści.
 • Statut ZZOZ w Cieszynie (z dnia: 20.06.2018, zmiana z dnia 06.08.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano uchwałę IX/55/19
 • SPRAWOZDANIA I RAPORTY FINANSOWE (z dnia: 18.07.2018, zmiana z dnia 31.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodano pozycję: "Majątek, którym dysponuje ZZOZ w Cieszynie na dzień 31.12.2018r.:"
 • Praca (z dnia: 29.01.2018, zmiana z dnia 31.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja linku
 • SPRAWOZDANIA I RAPORTY FINANSOWE (z dnia: 29.01.2018, zmiana z dnia 18.07.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dopisanie danych za rok 2017
 • Charakterystyka jednostki (z dnia: 25.05.2018, zmiana z dnia 20.06.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana treści
 • Statut ZZOZ w Cieszynie (z dnia: 20.04.2018, zmiana z dnia 20.06.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie uchwały XLIII/312/18
 • Charakterystyka jednostki (z dnia: 20.04.2018, zmiana z dnia 25.05.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana w treści
 • Charakterystyka jednostki (z dnia: 21.03.2018, zmiana z dnia 20.04.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana treści
 • Statut ZZOZ w Cieszynie (z dnia: 21.03.2018, zmiana z dnia 20.04.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano uchwałę XLI/296/18.
 • Strona główna (z dnia: 31.01.2018, zmiana z dnia 13.04.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  poprawiono nr NIP
 • Statut ZZOZ w Cieszynie (z dnia: 24.01.2018, zmiana z dnia 21.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano pozycję XL/284/18.
 • Charakterystyka jednostki (z dnia: 21.03.2018, zmiana z dnia 21.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana treści.
 • Charakterystyka jednostki (z dnia: 02.03.2018, zmiana z dnia 21.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana treści.
 • Charakterystyka jednostki (z dnia: 02.03.2018, zmiana z dnia 02.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiany ilości łóżek.
 • Charakterystyka jednostki (z dnia: 29.01.2018, zmiana z dnia 02.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana ilości łóżek na oddziałach: - oddział chorób wewnętrznych, - oddział geriatryczny, - szpitalny oddział ratunkowy
 • Dokumentacja medyczna (z dnia: 31.01.2018, zmiana z dnia 31.01.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Poprawa treści.
 • Strona główna (z dnia: 26.06.2015, zmiana z dnia 31.01.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja danych NIP, REGON, KRS, księgi rejestrowej.


Opublikował: Zbigniew Wisełka
Publikacja dnia: 26.06.2015
Podpisał: Zbigniew Wisełka
Dokument z dnia: 28.01.2009
Dokument oglądany razy: 18 506