bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Strona główna (z dnia: 28.01.2009, zmiana z dnia 26.06.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja linku.
 • Strona główna (z dnia: 26.06.2015, zmiana z dnia 31.01.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja danych NIP, REGON, KRS, księgi rejestrowej.
 • Strona główna (z dnia: 31.01.2018, zmiana z dnia 13.04.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  poprawiono nr NIP
 • Strona główna (z dnia: 13.04.2018, zmiana z dnia 10.03.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana numeru telefonu
 • Konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej (z dnia: 20.01.2017, zmiana z dnia 02.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenia stanowiska: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej (z dnia: 02.03.2017, zmiana z dnia 02.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmieniono tytuł strony
 • SPRAWOZDANIA I RAPORTY FINANSOWE (z dnia: 18.10.2013, zmiana z dnia 30.06.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano majątek na dzień 31.12.2014r.
 • SPRAWOZDANIA I RAPORTY FINANSOWE (z dnia: 30.06.2015, zmiana z dnia 29.01.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja danych na rok 2015 i 2016.
 • SPRAWOZDANIA I RAPORTY FINANSOWE (z dnia: 29.01.2018, zmiana z dnia 18.07.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dopisanie danych za rok 2017
 • SPRAWOZDANIA I RAPORTY FINANSOWE (z dnia: 18.07.2018, zmiana z dnia 31.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodano pozycję: "Majątek, którym dysponuje ZZOZ w Cieszynie na dzień 31.12.2018r.:"
 • SPRAWOZDANIA I RAPORTY FINANSOWE (z dnia: 31.05.2019, zmiana z dnia 30.09.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodano pozycję: "Majątek, którym dysponuje ZZOZ w Cieszynie na dzień 31.12.2019r.:"
 • SPRAWOZDANIA I RAPORTY FINANSOWE (z dnia: 30.09.2020, zmiana z dnia 12.10.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodano rok 2019
 • Dokumentacja medyczna (z dnia: 31.01.2018, zmiana z dnia 31.01.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Poprawa treści.
 • Inne informacje (z dnia: 28.01.2009, zmiana z dnia 26.06.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja linku.
 • Statut ZZOZ w Cieszynie (z dnia: 28.01.2009, zmiana z dnia 27.03.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie uchwały numer XXX/251/13.
 • Statut ZZOZ w Cieszynie (z dnia: 27.03.2013, zmiana z dnia 26.06.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja treści i linków.
 • Konkursy (z dnia: 26.06.2015, zmiana z dnia 26.06.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja linku.
 • Statut ZZOZ w Cieszynie (z dnia: 26.06.2015, zmiana z dnia 01.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała w sprawie zmiany statutu.
 • Statut ZZOZ w Cieszynie (z dnia: 01.03.2017, zmiana z dnia 18.10.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie uchwały XXXIII/206/17 w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
 • Statut ZZOZ w Cieszynie (z dnia: 18.10.2017, zmiana z dnia 18.10.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Poprawa tekstu.
 • Statut ZZOZ w Cieszynie (z dnia: 18.10.2017, zmiana z dnia 24.01.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja linku, nowa uchwała XXXVII/260/17
 • Statut ZZOZ w Cieszynie (z dnia: 24.01.2018, zmiana z dnia 21.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano pozycję XL/284/18.
 • Praca (z dnia: 29.01.2018, zmiana z dnia 31.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja linku
 • Statut ZZOZ w Cieszynie (z dnia: 21.03.2018, zmiana z dnia 20.04.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano uchwałę XLI/296/18.
 • Statut ZZOZ w Cieszynie (z dnia: 20.04.2018, zmiana z dnia 20.06.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie uchwały XLIII/312/18


Opublikował: Zbigniew Wisełka
Publikacja dnia: 20.04.2018
Podpisał: Zbigniew Wisełka
Dokument z dnia: 28.01.2009
Dokument oglądany razy: 18 757