bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: Statut ZZOZ w Cieszynie

Wersja z dnia: 24.09.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Uchwała nr XIII/110/19 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVIII/137/12 Rady Powiatu cieszyńskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu ZZOZ w Cieszynie.

Wersja z dnia: 06.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodano pozycję X/61/19

Wersja z dnia: 20.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodano uchwałę IX/55/19

Wersja z dnia: 20.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie uchwały XLIII/312/18

Wersja z dnia: 21.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodano uchwałę XLI/296/18.

Wersja z dnia: 24.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodano pozycję XL/284/18.

Wersja z dnia: 18.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja linku, nowa uchwała XXXVII/260/17

Wersja z dnia: 18.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: Poprawa tekstu.

Wersja z dnia: 01.03.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie uchwały XXXIII/206/17 w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Wersja z dnia: 26.06.2015
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała w sprawie zmiany statutu.

Wersja z dnia: 27.03.2013
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja treści i linków.

Wersja z dnia: 28.01.2009
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie uchwały numer XXX/251/13.